Pomôcka na výpočet obvodov, obsahov, objemov a povrchov

Pre plošné telesá je kalkulačka už plne funkčná (Google Chrome). Pre objemové telesá je ešte stále vo vývoji. Ďakujeme za strpenie.

Podrobnosti ohľadom vzorcov TU.

2D - plocha

Kruh


Kruh r
Výsledky:

Obdĺžnik


Obdĺžnik a b
Výsledky:

Trojuholník


Trojuholník a b c v a
Výsledky:

Rovnobežník


Rovnobežník a b v a
Výsledky:

Lichobežník


Lichobežník a b c d v a
Výsledky:

3D - priestor

Valec


Guľa


Ihlan


Kužeľ


Hranol